DRY NEEDLING (KURU İĞNELEME)

 • PALPASYON ANATOMİ
 • KLİNİK ANATOMİ
 • TRİGGER POİNT GEVŞETME TEKNİKLERİ
 • MOXA-ISI UYGULAMASI
 • STİMULASYON TEKNİK
 • KAS YIRTIĞI
 • TEKNİĞİ KAS GEVŞETME TEKNİKLERİ
 • LOKAL TWİCH TEKNİĞİ
 • TÜM VÜCUT TRİGGER NOKTALAR
 • ÇİN TIBBI VE REFLOKSOLOJİSİ  PROGRAMI İÇERİK
 • GÖVDE VE EKSTREMİTEDEKİ REFLEKS NOKTALARI
 • KULAK REFLEKSOLOJİSİ
 • NÖROLOJİK-SCALP  REFLEKSOLOJİ
 • FASİYAL KOZMETİK YÜZ REFLEKSOLOJİSİ
 • EL REFLOKSOLOJİSİ
 • AYAK REFLOKSOLOJİSİ
 • NÖROAKUPUNKTUR

KALÇA, LUMBAL BÖLGE DİSK HERNİSİ VE SİYATİK PROBLEMLERİNDE

 • Lumbal bölgenin tedavisi
 • Gluteus medius, minimus, maximus TrP tedavisi
 • Piriformis TrP tedavisi,
 • Multifiduslar,
 • Quadratus lumborum,
 • Erektor spinalar, Longissimus kasları

ALT EKSTREMİTE PATOLOJİLERİ

 • Diz Patolajiler(Patellofemoral Ağrılar,
 • Kırık, Bağ Yaralanmaları)
 • Quadriceps,
 • Gastro-Soleus,
 • Popliteus,
 • Femur Ve Tibianın Trg
 • Hamistring Tendiniti Tedavisi
 • Psoas Trp Tedavisi
 • Plantar Fasia Tedavisi
 • Ayak Bileği Bağ Yaralanmaları

FİBROMYALJİ TEDAVİSİSIRT AĞRISI TEDAVİLERİ

 • Costa TrP tedavisi Rhomboid kaslarının tedavisi
 • İnterkostal sinir sıkışmaları
 • İliocastalisler
 • Servikal Bölge Patolojileri ,
 • Tmj– Çene Eklemi Tedavisi
 • Disk Hernisi, Faset Problemleri
 • Migren, Görme Problemleri, Vertigo
 • Baş Ağrısıgergin Boyun
 • Trapez, splenik, erektor spinalar,
 • Suboccipital ve levetor scapula TrP tedavisi

ÜST EKSTREMİTE PATOLOJİLERİ

DONUK OMUZ, IMPINCIMINT  TENDINITLER, YIRTIKLAR LATERAL VE MEDİAL EPİKONDİLİT

 • Supra supinatus, İnfra supinatus,
 • Teres major ve minör
 • Latissimus dorsi,
 • Subscapularis, Trapez
 • Deltoid
 • Serratus anterior-posterior.

Kursu tamamlayan öğrenci, Servikal ve lumbal disk hernisi ve problemlerde etkili ve hızlı sonuç almayı öğrenirler, Fibromyalji, myofasyal ağrı, trigger point veya buna benzer myofasyal problemlere yönelik ağrıyı giderme, kasta seyirme cevabı alma, ağrıyı giderme ve kuru iğneleme sonrasında oluşan kas spazmı gidermek için gerekli myofasyal teknikleri bilir Omuz impincımınt sendromu, kas yırtığı ve bir çok omuz patojisinde, tenisçi dirseği ve karpal tünel tedavisinde BİR SEANSTA ETKİLİ VE ANLAMLI sonuç almayı öğrenirler akut ve kronik kas yırtığında, tendinit ve kronik ağrılardı etkili sonuç almayı öğrenirler. Nörolojik hastalarda, spastik  ve hipotonik kaslarda  kuru iğneleme nasıl kullanılır, rehabilitasyondaki kullanım amacını bilirler Diz, ayak bileği problemleri, topuk dikeni, siyatiğe özel kuru iğneleme ve myofasyal teknikleri uygular Migren, tmj, fasial paralizi ve kozmetik durumlarda özel kuru iğneleme ve myofasyal teknikleri uygulayabilir KONTRAKTÜR ve SKAR Dokusu problemlerinde Türkiye’de ve Dünyada çok az bilinen etkili teknikleri öğrenir ve uygular

Prof. Dr. Ali Cımbız © 2020