OSTEOPATİK MANUEL TERAPİ (OMT) KURS PROGRAMI

 • OMT Holistik tedavi programıdır. Bütüncül bir yaklaşımdır.
 • Bu programda osteopati, manuel terapi, çin tıbbı ve geleneksel tıb uygulamaları içermektedir.
 • Bu nedenle konsept olarak başka hiçbir kursta bir arada olmayan bilgileri bu kursta alabileceksiniz,
 • OMT Kursunda klinik açıdan değerli, etkili ve yeni bilgiler öğretilecektir.
 • AC-OMT kursunu tamamlayan öğrencilerimiz,
 • Kısa ve etkili değerlendirme yapar ve osteopatik teşhis koyar. Uzun, yorucu ve amacı belli olmayan değerlendirmelere gerek duymaz,
 • Myofasyal değerlendirme yapar ve Myofasyal Gevşetme Tekniklerini uygular,
 • Visseral osteopatinin temel kavramlarını bilir ve Temel Visseral teknikleri uygular
 • Akut, kronik bel ve boyun ağrısını tedavi edebilir,
 • Subakromial sıkışma sendromları, tenisçi dirseği ve karpal tünel sendromları gibi üst ekstremite problemlerini, siyatik, diz ve ayak bileği gibi alt ekstremite problemlerinde 1-2 seansta etkili sonuç alabilecek teknikleri öğrenir ve uygular,
 • Bu kurstan sonra fizyoterapistler kendi öğrentilerinin üstüne önemli klinik katkı elde ederler. Her hangi bir hastada,
 • Osteopatik teşhisi yapar,
 • Gerekli myofasyal mobilizasyonları yapar,
 • Eklemlere yönelik mobilizasyon ve manuplasyonları yapar,
 • Visseral disfonksiyonu belirler, gerekli visseral mobilizasyonu yapar ve beslenmesini düzenler,
 • Bağışıklık sistemini toparlayacak yaklaşımları ve destekleri yapar.

Osteopatik Manuel Terapi Kurs İçeriği

 • Extremiteler manuel terapi
 • Omurga manuel terapisi
 • Ümmüno-Fasyal terapi
 • Visseral manuplasyonlar
 • Ümmünolajik (bağışıklık) sistemi yaklaşımı

Omurga Manuel Terapisi

 • Columna vertabralis, disk, faset ve visseral problemler
 • Lumbal bölge mobbilizasyon ve manuplasyonu
 • Thorakal bölge mobilizasyon ve manuplasyonu
 • Kosta mobilizasyon ve manuplasyonları,
 • Servikal bölge mobilizasyon ve manuplasyonlar
 • Akut sendromlar, Kronik sendromlar
 • Mobization with movement
 • Harmonik hareket terapisi
 • Kifoz ve skolyoz

Extremiteler Manuel Terapi

 • Kalça eklemi mobilizasyonları ve kapsül germe teknikleriSubakromiyal sıkışma sendromları,
 • Tenisçi dirseği,Karpal tünel
 • Harmonik hareket terapisi
 • Mobilization with movement
 • Menisküs manuplasyonu,
 • Tibiotalar manuplasyonu,
 • Kuboit manuplasyonu,
 • Fibular eklem manuplasyonu
 • Klinik vaka çalışmaları

Ümmüno-Fasyal Terapi

 • Fasyalar (özellikleri, değerlendirmesi)
 • Anterior, posterior ve lateral yüzeyel fasyal
 • Meridyenler ve mobilizasyonu
 • Santral fasya (psoas, iliacus, diafragma,
 • Mediastenium) meridyeni ve mobilizasyonu,
 • Vücuttaki diafragmalar ve unwiding yöntemi

Visseral Maniplasyonlar

 • Böbrek ve mesane disfonksiyonları ve manuplasyonları
 • Visseral sfinkterlerin stümülasyonu (ilio-çekal kapak, odi, pyloris)
 • Karaciğer, safra ve mide test ve manuplasyonları,
 • Bağırsak test ve manuplasyonları, periton mobilizasyonu,
 • Akciğerler ve mediastinum

Ümmünolajik (bağışıklık) Sistemi Yaklaşımı

 • Ümmin sistem hastalıkları (MS, romatizmal hastalıklar ve sistemik hastalıklar)
 • Ümmün sistem hastalıklarına genel fizyoterapi yaklaşımı,
 • Ümmin sistem inflamasyonlarına neden olan yiyecekler,
 • Fizyoterapi döneminde uygulanması gereken beslenme yaklaşımları,
 • İnflamasyonu azaltan yiyecekler ve beslenme destekleri,
 • Visseral organlara yönelik beslenme (Karaciğer, böbrek ve bağırsak..)

Prof. Dr. Ali Cımbız © 2020